پروژه ها

پروژه های اجرا شده

۱- پروژه داروسازی دارو درمان ارژن به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع پانل کاری واقع در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد استان البرز.
۲- شرکت پارس بوعلی شیراز به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع شامل پانلینگ و نصب درب و پنجره کلین رومی.
۳- شرکت داروسازی خوارزمی پروژه تجهیز آزمایشگاه و بخش آنکولوژی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع شامل پانلینگ نصب درب و پنجره چراغ سقفی فیلتر و فیلتر باکس.
۴-شرکت زیست تخمیر واقع در پردیس تهران بمساحت ۱۲۰۰ مترمربع نصب پانل برش و نصب چراغ های کلین رومی نصب اینترلاک و مانیتورینگ.
۵- شرکت کاله آمل شامل نصب پانل درب و پنجره فیلتر و فیلتر باکس بمساحت ۱۸۰۰ متر مربع
۶- شرکت کاسپین تامین رشت اجرای پانلینگ بهمراه اتصالات بمساحت ۸۰۰ مترمربع.
۷-داروسازی آریا سنا بمساحت ۱۰۰۰ مترمربع شامل پانلینگ نصب درب و پنجره و اجرای اینترلاک فضاهای ایرلاک و پستروباکس
۸- پروژه بهبود گستر دزفول شامل کف سازی پانلینگ نصب درب پنجره پس باکس کانال کشی و نصب هواساز کویل دار هایژنیک و اجرای کفپوش کف به مساحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع.

9- شرکت آروین کالای کیمیا البرز ( تولید فویل سلفنی بهداشتی ) که شامل طراحی کامل نقشه های کانسپت و اجرایی ، پانلینگ و نصب درب و پنجره چراغ سقفی و اجرای کفپوش آنتی باکتریال به مساحت 100 متر مربع واقع در شهرک صنعتی کاسپین البرز.

10- پروژه ساخت آزمایشگاه سلول های بنیادی ( کودکان سرطانی ) شامل طراحی کامل نقشه ها و اجرای پانلینگ. به مساحت تقریبی 100 مترمربع واقع در بیمارستان امام خمینی تهران.

11- پروژه فضای آزمایشگاهی محل نگهداری و آزمایش بر روی موش های آزمایشگاهی شامل طراحی و اجرای پانلینگ و نصب هواساز هایژنیک به مساحت 100 مترمربع واقع در بیمارستان امام خمینی تهران.

12- تهیه و نصب فیلترهای هپا و هایژنیک شرکت ساپونین ایران ( شهرکرد) به تعداد 60 عدد.

13- پروژه داروسازی سهل گستر درمان همدان شامل طراحی و تهیه متریال مورد نیاز و اجرای پانل کاری و ساخت و نصب درب و پنجره کلین رومی از شعبات بیمارستان سلامت فردا تهران به مساحت 500 متر مربع.

14- ساخت و نصب درب و پنجره های شرکت آرایشی بهداشتی مینو به تعداد 90 عدد شامل درب تک لنگه ، دو لنگه ، پستروباکس ، پس باکس ، 4 عدد درب رول آپ ، درب دو لنگه سردخانه ای سانتیمتری و پنجره های دوجداره دیواری.

15- تهیه متریال و اکسسوری شرکت داروسازی ایران داروک واقع در تهران از جمله کرو pvc واتصالات آن ، ساخت و مونتاژ درب و پنجره های کلین رومی به تعداد 80 عدد

16- مشاوره و طراحی و تامین متریال و اجرا  پروژه پارسیان فارمد رشت به متراژ 3000 متر مربع (در دست اجرا )

آریا سناء

داروسازی خوارزمی

شرکت زیست تخمیر

شرکت کاله آمل

داروسازی دارودرمان ارژن

پارس بوعلی شیراز

شرکت کاسپین تامین رشت

بهبود گستر دزفول

آروین کالای کیمیا البرز

سلول های بنیادین بیمارستان امام ( کودکان سرطانی )

سهل گستر درمان همدان

محصولات غذایی درسا

فهرست